• Prelucrarea de imagini capturate de drone:
    • Supraveghere și Analiză pentru agricultură
    • Recunoașterea unui obiect plutitor pentru apărare
  • Imager Hyperspectral pentru cosmetologie
  • Prelucrarea imaginilor video în domeniul sportului, odihnă și cultural