INFORMAȚII EDITORIALE

Site : www.genaris.fr Proprietar : GENARIS SAS Adresă : 1 rue Guynemer – 78114 Magny les Hameaux N° de telefon : +33 (0)1 30 12 54 00 SIRET : 481 613 123 00035 Capital : 41 444 euros N° de înregistrare de la RCS: 481 613 123 N° de TVA intracomunitar : FR34 481 613 123 Responsabil de publicare : Christophe RAMPON – info@genarisgroup.com Webmaster : Christophe RAMPON – info@genarisgroup.com Creator de site : GENARIS SAS Creare grafică : Plus de Bleu Credit foto : Cédric CHAPUIS, Fotolia, Shutterstock

FURNIZOR DE GAZDUIRE

Politica site-ului www.genaris.fr este în conformitate cu legea nr 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

Gazduire Web :

1&1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex

CONDITII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

Utilizarea situ-lui web  www.genaris.fr  implică acceptarea pe deplin de condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste Condiţiile generale pot fi modificate în orice moment, utilizatorii site-ului www.genaris.fr  sunt invitați să le consulte în mod regulat. Acest site web este accesibil în mod normal, în orice moment pentru utilizatori. O întreruperea de întreținere tehnică poate fi totuși decisă de Genaris, care se va strădui să comunice utilizatorilor, în prealabil, data și ora intervenției. Site-ul web www.genaris.fr  este actualizat în mod regulat. În mod similar, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: ele se aplică utilizatorului care este invitat să le citească cât mai des posibil, în scopul de a se familiariza.

DESCRIEREA SERVICIILOR FURNIZATE

Situ-lui web  www.genaris.fr are ca scop să ofere informații cu privire la toate activitățile companiei. GENARIS se străduiește să ofere  pe site-ul www.genaris.fr informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, ea nu poate fi considerată responsabilă pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, făcute din cauza sa sau din cauza terti parteneri care oferă aceste informații. Toate informațiile listate pe site-ul web www.genaris.fr  sunt date pentru informare și se pot fi schimbe. În plus, informațiile cu privire la site-ul web www.genaris.fr  nu sunt complete. Ele pot fi supuse unor modificări efectuate după publicarea acestora.

LIMITAREA RESPONSABILITAȚILOR

GENARIS nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagubă cauzată direct, indirect, accidental sau consecvenţial din cauza utilizării site-ului web www.genaris.fr sau conţinutului acestuia, în rezultatul utilizării echipamentelor necorespunzătoare sau defecte, apariția unui bug sau incompatibilitate. Acest site web poate folosi tehnologia JavaScript.

GESTIONAREA DATELOR PERSONALE

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate prin legea nr 78-87 din 6 ianuarie 1978, Legea nr 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și a Directivei Europene 24 octombrie 1995. În momentul utilizării site-ului web www.genaris.fr, pot fi colectate: link-uri URL prin care utilizatorul a accesat site-ul www.genaris.fr, furnizorul de acces și Internet Protocol (IP) a utilizatorului. Genaris colectează doar informații personale despre utilizator necesare pentru anumite servicii oferite de site-ul web www.genaris.fr. Utilizatorul furnizează aceste informații în deplină cunoștință, atunci cand le completează el însăși. În acest caz, obligația de a fourniza sau nu aceste informații este specificată utilizatorului site-ului web www.genaris.fr. În conformitate cu articolele 38 și următoarele din Legea 78-17 6 ianuarie, 1978 referitor la date, fișiere și libertăți, orce utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție a datelor sale personale, făcând cererea scrisă și semnată, acompniată de o copie a actului de identitate și semnatura titularului piesei, precizând adresa la care trebuie trimis răspunsul.Nici o informație personală a utilizatorului site-ului web www.genaris.fr nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport a de părți terțe. Doar ipoteza de cumpărare a societății Genaris și a drepturilor sale ar permite transmiterea acestor informații către cumpărător, care ar fi, la rândul său, obligat de a respecta același angajament cu privire la stocare și modificare a datelor utilizatorului de site web www.genaris.fr. Site-ul web nu este declarat la CNIL deoarece el nu colectează informații personale. Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 ce transpune Directiva 96/9  din 11 martie 1996 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

DREPTURILE DE AUTOR ȘI REPRODUCEREA CONȚINUTULUI ON LINE

Drepturile de reproducere a documentelor publice sau oficiale

De la publicarea Ordonanței nr 2005-650 din 6 iunie 2005 privind libertatea de acces la documente administrative și reutilizarea informațiilor publice, informațiile pot fi refolosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost produse, în special informațiile care fac obiectul difuzării publice. Aceste documente destinate difuzării publice nu sunt acoperite de un oarecare drept de autor și, prin urmare pot fi reproduse în mod liber. Grafica, ilustrațiile și conținutul editorial rămân în proprietatea Statului și, astfel, sunt supuse protecțiilor Codului de proprietate intelectuală. Articolul L.122-5 din Codul Proprietății Intelectuale stabilește principiul conform căruia, “în cazul în care lucrarea a fost dezvăluită, autorul nu poate interzice difuzarea, chiar și în întregime, prin presă sau televiziune, ca informație actuală, de discursuri destinate publicului făcut în adunările politice, (…), precum și în ședințe publice de natură politică și adunări oficiale. ” Astfel, este cazul pentru discursuri și declarații publice echivalentă a unei excepție de la dreptul de autor. În mod similar, documente publice sau oficiale, cum ar fi versiunile oficiale nu sunt acoperite de dreptul de autor, și, prin urmare pot fi reproduse în mod liber. Chiar dacă recuperarea parțială sau integrală acestor conținuturi este permisă,ea trebuie să fie în mod obligatoar însoțită de mențiunea numelui autorului, și un link inapoi la documentul original postat pe site-ul web. Mențiunea “© GENARIS – www.genaris.fr” trebuie să fie menționată. Toate alte tipuri de conținut pe site-ul web sunt acoperite de dreptul de autor. Orice reproducere este, prin urmare condiționată de acordul autorului în conformitate cu articolul L.122-4 din Codul Proprietății Intelectuale. Informațiile ar trebui să fie reproduse doar pentru caracter personal, asociativ sau profesional; orice distribuție sau utilizate în scopuri comerciale sau de publicitate este interzisă.

Cerere de autorizare de reproducere a conținuturilor

Cererea trebuie să specifice conținutul acoperit și publicat sau site-ul web unde va apărea. După autorizare, reproducerea conținutului trebuie să respecte următoarele principii:

  • Distribuirea gratuită
  • respectul integralității documentelor reproduse (fără modificări sau alterări de orice fel)
  • mențiunea “© Genaris – www.genaris.fr – drepturi rezervate” trebuie să fie marcată. Această mențiune va tranfera direct spre conținut printr-un hyperlink
  • introducerea unei pictograme care reprezintă site-ul web

Organizații sub tutelă și alte ministere sunt exceptate de la această cerere de autorizare sub rezerva de a insera mențiunea : “© Genaris – www.genaris.fr – “© Genaris – www.genaris.fr – drepturi rezervate” “. Această mențiune va indica printr-un hyperlink direct la conținut. Această mențiune va tranfera direct spre conținut printr-un hyperlink.

RESPONSABILITATE ÎN PRIVINȚA LINK-URILOR ALTOR SITE-URI WEB

Site-ul web www.genaris.fr propune mai multe link-uri către alte site-uri web, în special site-uri oficiale (de stat, instituțiilor, organizațiilor publice, etc.), dar, de asemenea, către site-uri web franceze sau străine, organizații profesionale din sectorul educațional sau intreprize partenerii pe operațiuni specifice. În mod sistematic va este precizat site-ul web spre care vă sugerăm sa mergeți. Aceste pagini, ale căror adrese sunt verificate în mod regulat, nu fac parte din site-tul web  www.genaris.fr: ele nu sunt responsabile de redactarea și nu pot fi considerate responsabile pentru conținutul acestor link-uri. Acestea sunt destinate numai pentru a permite accesul utilizatorului mai ușor la alte resurse documentare pe același subiect.

CERERE DE CREAREA DE LINK-URI

Creare de link-uri spre sit-ul web www.genaris.fr

Site-ul web www.genaris.fr permite, fără autorizație prealabilă, stabilirea de legături hipertext către paginile sale, sub rezerva:

  • să nu fie folosită tehnica de legătură profundă, adică paginile site-lui web www.genaris.fr  nu ar trebui să fie încorporate în interiorul paginilor unui alt site-web, dar vizibilă prin deschiderea unei fereastre independente
  • să menționeze sursa arătând prin hyperlink direct la conținutul menționat

Site-urile web care aleg să indice www.genaris.fr  își angajează responsabilitatea dacă ar submina imaginea site-ul web public.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Orice litigiu în legătură cu utilizarea de site-ul www.genaris.fr este supus dreptului francez. Prin aceasta se face atribuirea exclusivă a instanțelor competente din Versailles.